به گزارش افکارنیوز،

مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: مدت هاست دست و دلم براى نوشتن میلرزه

فقط می نویسم شاید چون به قول ویلیام فاکنر

"نوشتن،مبارزه با انقراض انسانیت است!!"

انسانیت؟

از چه حرف میزنم؟!!

مژده لواسانی