به گزارش افکارنیوز،

علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: همینجوری عکس وسط روز ...با هوا

غیر یهویی

 

علی اوجی