به گزارش افکارنیوز،

ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت: چه عجب آروم نشستم.

 

ویشکا آسایش