مختار سائقی با انتشار این عکس نوشت:

مادری سه‌پسر بچه شیطون‌و بازیگوش داشت،شبی از شبهای تابستان این سه پسر بچه شیطون پس از اینکه شام شان را خوردند در حیاط خلوت خانه مشغول بازی دزد و پلیس شدند. یکی از پسرها وانمود کرد که گلوله ای به سمت مادرش شلیک میکند و فریاد زد،،،بنگ، بنگ تو مُردی، مادر به زمین افتاد و چند دقیقه‌ای به همان حالت ماندو بلند نشد. یکی از همسایگان که شاهدِ بازی بود،وقتی دید که مادر تکان نمیخورد نگران شدکه مبادا وی هنگام افتادن آسیب دیده باشد و به همین جهت به سمت او دوید وقتی همسایه نزدیک شد که مادر را از نزدیک نگاه کند،مادر لای یک چشمش را باز کردو آهسته گفت: "هیس"‌هیس تکانم نده این تنها فرصتی است که میتوانم استراحت کنم.

پ_ن: خداوند نمیتوانست همه جا باشد لذا مادر را آفرید...همسرِگلم در طول این سالها مسیرهای سختی را گذرانده ایم و به شرط عمر خواهیم گذراند برای همه این سالهای تلخ و شیرین و زحماتِ بی شمارِت بی نهایت ازت ممنونم

تولدت مبارک عزیزم

#تولدت_مبارک_همسر_همسفر_مادر_خواهر_دوست_رفیق_شریک_همراه_همدم_مونس_یار_عشق_بی_قید_و_شرط_

#مختار_سائقی_بازیگر_

دوستتون دارم‌باعشق

 

مختار سائقی