به گزارش افکارنیوز،

مسعود ده نمکی کارگردان مشهور سینما در جدیدترین پست اینستاگرامی‍اش نوشت:

«جهان در معرض یک اپیدمی خطرناک قرار دارد. رییس جمهور چین امروز گفت :چین در خطر بزرگی قرار گرفته است.

از مسئولین کشور ما هم پذیرفته نیست که پیشگیری را بر بحران مقدم ندانند.

با کثرت مسافران ایرانی به تایلند و ترکیه کشور در آستانه انتقال این بیماری خطرناک است. باید بدون انتقال اضطراب به مردم دیوار دفاعی بهداشتی را دور کشور ایجاد کرد.

تا می توانید به مسئولین فشار بیاورید تا قبل وردد بیماری به کشور به فکر چاره باشند.

تا فردا نیایند بگویید خودمان هم جمعه فهمیدیم»

بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۵ بهمن؛