به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

عکس تو آینه رو به نام خودم باید ثبت کنیم، وقتی که کسی نیست ازم عکس بگیره و به خودکفایی رسیدم .

 

دنیا مدنی