به گزارش افکارنیوز،

پولاد کیمیایی با انتشار این عکس نوشت:

حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

پولاد کیمیایی