به گزارش افکارنیوز،

افسانه چهره آزاد در اینستاگرامش نوشت:

بهترین کار برای دور ماندن از تلخی ها فکر نکردن به آنهاست،پس به چیز هایی که دوست دارید ، بیندیشید...

 

چهره آزاد

افسانه

افسانه چهرآزاد