هومن سیدی در اینستاگرامش نوشت:

ژانرهای جدید سینما

فیلم شریف

فیلم محترم

فیلم سیاه نمایی

فیلم بی خطر

فیلم گیشه

فیلم ارزشی

فیلم متوسط

فیلم پایین شهری

فیلم بالا شهری

فیلم لاکچری

و حال بماند که فیلم اجتماعی هم ژانر نیست

میپذیرمش به عنوان یه غلط مصطلح

و داستان غم انگیز این است که کماکان کمبود ژانرهای اصلی در سینما وجود دارد

به مانند تابلوی نقاشی که سه رنگ اصلی را ندارد.

کمدیش ژانر نیست مبتذل است هرکس به فیلم نخندد صاحب اثر آن را کمدی سیاه عنوان میکند.

اکشنش هیجان ندارد فقط قمپُز است

مافیایی اش بچه بازی است به مانند لگو میماند.

وحشت نداریم

موزیکال،ابر قهرمان،علمی تخیلی،فانتزی،نوآر ناشناخته است.

پس وقتی ژانر نیست کپی معنی پیدا میکند.

همه فیلم های کمدی شبیه بهم میشوند

همه فیلمهای پایین شهری به اتهام کپی از همدیگر متهم میشوند.

تمام فیلمهای جنگی از دیگری بهره میبرند.

گلایه از تماشگر است

درخواست ژانر ندارد.

ابر قهرمان ببیند سوال میپرسد این از کجا آمده!

چرا در همسایگی ما وجود ندارد.

سورئال ببیند فیلمساز را دلسرد میکنند که این دنیا چرا واقعی نیست.

کمدی سیاه ببیند میگوید چرا کر کر‌نمیخندد.

این شده است که سینما به سمت ((هیچ ))کشیده شده است

یعنی فیلم را میبیند و تقریبا هیچ است

اما در رودربایستی فیلم را باواژه های بالا خطاب میکنی.

فیلم با شرف معنی ندارد همانطور فیلم بی شرف

فیلم محترم وجود ندارد همانطور فیلم غیر محترم.

یادمان نرود

سینما سینماست

عکس:امیرحسین شجاعی

هومن سیدی