در روزهای اخیر محمدرضا گلزار ویدئو و عکس‌هایی از مسابقه «برنده باش» منتشر کرده است.

 

رضا گلزار