به گزارش افکارنیوز،

امیرعلی دانایی در اینستاگرامش نوشت:

خورشید دیگر هرگز برای من‌‌ طلوع‌ نخواهد کرد

عشق زیبایم ، مامانم ، کوهم‌ ، رفیقم ، یارم‌‌ ، پناهم .....

سفرت‌ به سلامت عزیزترینم ........

ای ساربان‌ آهسته رو‌ کآرام جانم‌ می رود

وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

من مانده ام‌ مهجور از او بیچاره و رنجور از او

گویی‌که‌‌ نیشی دور از او در استخوانم می رود

گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

پنهان نمی ماند که خون‌‌ بر آستانم می‌رود

محمل بدار ای ساروان تندی مکن با‌ کاروان

کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود

او‌می رود دامن‌کشان من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من‌ نشان کز دل نشانم می رود

هر ثانیه در انتظار با تو‌ بودنم مادرم

_گفتنی است که مادر این بازیگر به سرطان ریه دچار بود.

_امین حیایی با انتشار این استوری به امیرعلی دانایی تسلیت گفت:

امیرعلی دانایی