به گزارش افکارنیوز،

مژده لواسانی در اینستاگرامش نوشت:

فیلمِ مهدویان،هنوز گریبانم را گرفته و رها نمیکند...

من،منى که همه ى زندگى ام با خاطرات تلخ عزیز ترین دایی ام از حمله ى شیمیایی و زخم هایش گذشته است

هزار بار تعریف کرده بود از این لحظات و من اینقدر ملموس ندیده بودم و امشب روى پرده ى سینما،حقیقى ترین تصویر از درد شیمیایی را دیدم و قلبم را فشردم و زار زدم...

درخت گردو را با تمام تلخى اش،با تمام غم عمیقش باید دید

باید دید و فهمید که عمق فاجعه ى بمباران شیمیایی سردشت از این هم تکان دهنده تر است...

تبریک به محمدحسین مهدویان به خاطر جسارتش در ساخت فیلم هاى سخت و متفاوت

تبریک به محمد حسین مهدیان که فیلم به فیلم امیدوارمان میکند به کارنامه ى درخشانش و کارگردانى درستش.

تبریک به محمد حسین مهدویان براى انتخاب پیمان معادى و بازى درجه یکى که به نمایش میگذارد

معادى حالا آرام تر از همیشه میتواند در انتظار معرفى کاندیداهاى سیمرغ و شاید خود سیمرغ باشد:)

تبریک به محمد حسین مهدویان که دست روى واقعیتى از سرزمینمان گذاشته که نباید فراموش شود...

فیلم را با تمام تلخى بی پایانش ببینید و فراموش نکنید در سردشت چه گذشته است و هنوز قربانى میگیرد...

 

درخت گردو