به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: شور است دریا چرا که غرق شدگان همچنان در حال گریه اند.

 

مجید واشقانی