به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: سفر وابستگی را بیشتر می‌کند.

اخبار چهره ها - کسانی که همراهتون هستند با مراقبت بیشتر و کسانی که دور از شما با دلتنگی بوجود آمده.

جای همگی خالی.

 

منوچهر هادی