سردار آزمون، فوتبالیست مطرح کشورمان، تصویری زیبا از خود کنار سگش منتشر کرد و نوشت: "به انسان هایی که سگ ها را دوست ندارند نمیتوانم اعتماد کنم ، اما اگر سگی از انسانی بدش بیاید به حس ان سگ اعتماد دارم❤️"


سردار آزمون