به گزارش افکارنیوز،

عکسی که سپند امیرسلیمانی به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است

تصویری از کودکی سپند امیرسلیمانی