به گزارش افکارنیوز،

حسام منظور با انتشار این تصویر نوشت:

اخبار چهره ها - «درود به شرف همه پزشکان ،پرستاران و پرسنلی که در بیمارستان های قرنطینه ،با شجاعت تمام کار می کنند...

قدردانی تنها کاری است که این روزها می توانیم در برابر شما بکنیم.»

 

حسام منظور