به گزارش افکارنیوز،

سجاد افشاریان با انتشار این عکس نوشت: / رفیقِ خوبِ روزها / بهمن ١٣٩٨ /

از من براى ما رفقایم بمانند مرا بس است که دوست تعریفى بى انتها دارد در جهان من و در این جهان پر از دورى و درد .

 

سجاد افشاریان