به گزارش افکارنیوز،

بازیگران فیلم تازه بهمن گودرزى با عنوان رقصنده انتخاب شدند.این فیلم با پشت سر گذاشتن بازنویسى فیلمنامه ؛ فیلمبردارى اش آغاز میشود.

اخبار چهره ها - امیر جعفرى و امین حیایى براى اولین بار در این فیلم که با موضوع پناهندگى است کنار یکدیگر قرار میگیرند.

بجز حیایى و جعفری این فیلم بازیگران دیگرى دارد که به این جمع میپیوندند.

گودرزى که فیلم هاى پرمخاطبى چون شیش و بش و آتیش بازى را با هدایت فیلم کار کرده ششمین فیلم خود با نام بین المللى رقصنده را به طور مشترک با هدایت فیلم و کمپانى p.s.f میسازد.