به گزارش افکارنیوز،

محیا اسناوندی با انتشار این عکس نوشت:

وقتی میگیم عزم ملی، یعنی هرکسی از خودش شروع کنه.

عاشقانه ترین و موندنی ترین روز زندگی هر ادمی، عروسیه.

سخت بود این تصمیم ولی من و مجتبی هم تصمیم گرفتیم تاریخ جشن عروسیمون رو کمی دور تر بندازیم که

همه بتونن سلامت و شاد کنار هم باشن... .

 

اسنانوندی