به گزارش افکارنیوز،

نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - اینکه واقعیت را به یک آدم بگویید مهر است.

مثال خیلی جالبی هست از “در بر گرفتن ( containing )” که می‌گوید مادری با بچه‌ی خیلی کوچک‌ش در سوپرمارکت ایستاده و آن بچه چیزی می‌خواهد و مادر برایش نمی‌خرد بعد بچه ناگهان به مادرش می‌گوید تو خیلی بدی و من ازت متنفرم.

برخوردتان با این بچه چه برخوردی باید باشد که در بر بگیردش؟ آن قدر که در مهرِ کامل‌تان جا داشته باشد و احساس امنیت کند؟ مادر می‌گوید تو هم خیلی وقت‌ها خیلی بدی و من هم خیلی وقت‌ها ازت متنفرم.. این اوجِ مهر است چون اگر به بچه بگوید تو نباید این حرف را به مادرت بزنی او برایِ همیشه از “ ازت متنفرم” می‌ترسد.. می‌ترسد کسی ازش متنفر باشد و از کسی متنفر . اینطوری راحت تر می‌فهمد جهان جایی‌ست که می‌شود از کسی متنفر بود و از تو متنفر باشند و این ترسناک نیست.. وقتی به این عریانی می‌گویی مهر بیشتری هم دارد.

#گفتگو #ماهنامه_تجربه۳۶ #محسن_آزرم

عکس از (؟)

#پریدن_از_ارتفاع_کم

پی‌نوشت : موضوعات را از پس زمینه‌ها نمی‌شود جدا کرد .

امید است گذاشتن این نوشته ها ( که برگرفته از مصاحبه‌هایی در طول سالیان است) به صورت جداگانه و منفک باعث ایجاد سوتفاهم نشود.. برای خواندن کامل مصاحبه‌ها می‌توانید به آدرسی که پایین هر نوشته ذکر شده است مراجعه فرمایید

 

نگار جواهریان