به گزارش افکارنیوز،

نسرین نصرتی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - زندگی گاه به کام است و بس است؛

زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است ؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام زندگی معرکه ی همت ماست . زندگی میگذرد. دهمین سالروز پیوند ما حتی در بحرانی ترین روزهای دنیا فراموشم نمی شود.

 

نسرین نصرتی