به گزارش افکارنیوز،

الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دلم خنده از ته دل مى خواهد ...

تا حالا نشده بود دلم بخواد این قدر زمان زود بگذره

ولى بگذره بره تموم شه این روزها ...

خدارو چه دیدى شاید جهان پاک شد از هر چه بدى ِ...

ممنونم از دوستان و همکاران براى این چالش زیبا

خدایا معجزه کن

#الهه_حصاری

#چالش خنده

الهه حصاری