فقیهه سلطانی بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها کم کار تر از گذشته شده است را با لباس محلی در این خبر می بینید.

فقیه سلطانی