به گزارش افکارنیوز،

 پانته‌آ بهرام با انتشار این عکس نوشت:

پدرِ ماه م! آن قدر از شما یاد گرفتم‌ که می‌تونم روزها تو و قرنطینه بشینم و دوره کنم.

(عکس مالِ چند ماه پیشِ. وگرنه ما هم مثل خیلی از شما در خانه نشستیم و به کارامون فکر می‌کنیم.)

 

پانته آ بهرام