به گزارش افکارنیوز،

 سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - شهرِ شطرنجى ، شهرِ شطرنجى

دو دیوار و دهلیزِ سکوت و آنگاه

سایه یى که از زوالِ آفتاب دَم میزند

مردمى ، و فریادى از اعماق

مُهره نیستیم...ما مُهره نیستیم

(احمد شاملو)

سحر جعفری جوزانی