به گزارش افکارنیوز،

نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت:

امروز شکوفه های زیبای بهاری دلبری ویژه ای داشت ، گویی آنهانیز دلشان از قرنطینه این روزها گرفته بود و ما را به خود میخواندند.

من و #نیل_کرمی و#محمدکیامهر کرمی

پ ن : اینجا که عکس گرفتم حیاط خانه است.

نیما کرمی