نیما شعبان نژاد کمدین و بازیگر تئاتر با انتشار تصویری در صفحه شخصی اش نوشت:

"میاد یا میره؟!"

 

قرنطینه در دوران علی سنتوری ؛