به گزارش افکارنیوز،

مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دلم میسوزد برای مایی که ،بی مایه در مسافرخانه بی ستاره دنیا، منتظریم، تا بزودی اخراج شویم. دلم میسوزد .

 

مهران احمدی