به گزارش افکارنیوز،

 کمند امیرسلیمانی نوشت: مادر طبیعت بی توجه به زندگی بشری سیر طبیعی خود را طی میکند.

اخبار چهره ها - با ویروس یا بی ویروس از زمستان خداحافظی میکند و به استقبال بهار میرود. درسی که به ما میدهد اینست که زمان با همه اتفاقاتش میگذرد و دوباره شکوفه ها به ما لبخند میزنند. فقط من در حیرتم در روزهایی که ممکن است هر یک از ما در یک قدمی مرگ باشیم هنوز افرادی هستند که از وقایع درس نگرفته اند و نمیدانند زمان بی احترامی بی اخلاقی و داد و فریاد گذشته و هر چه به دیگران احترام بگذاریم به خود احترام گذاشته ایم. چه جمله نابیست «ادب مرد به ز دولت اوست»

 

کمند امیرسلیمانی