فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت: انقدر حرف دارم ، که سکوت کردم.

پ.ن: یه دوست نویسنده ای داشتم که هر بار حاضرجوابی میکردم، میخندید میگفت خوشم اومد ، دیالوگ نویس خوبی هستی، البته شما مجریا همتون دیالوگ نویسای خوبی هستید، انقد که همیشه تو آستینتون یه جواب آماده دارید.

این روزا اما کل فیلمنامه ام بر پایه بازی قوی بازیگراس، چون یه جاهایی نویسنده به نظرش همون توصیف صحنه کافیه ، کاراکترا دیالوگ ندارن ، سکوتشون حرفای بیشتری برای گفتن داره انگار.

فریبا باقری