به گزارش افکارنیوز،

امیر جعفری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بزرگترین لذت جهانم کشف هر روزه توست و بزرگترین رسالت من این است که در میان هیاهوی زندگی بتوانم همیشه همراه و هم قدم آرزوهایت باشم ...

پی نوشت:قابی قبل از قرنطینه

امیر جعفری