به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن نوشت:

ما بدهکاریم... به یکدیگر... و به تمام دوستت دارم های نا گفته ای که.

پشت دیوار غرورمان ماندند و ما آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم #منطقی هستیم!! 

 

نفیسه روشن