به گزارش افکارنیوز،

 ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: من.

 

ریحانه پارسا