به گزارش افکارنیوز،

 آزاده نامداری نوشت:

اخبار چهره ها - بعد مدتها ومدتها امروز به مهد کودک گندم سر زدیم،دلم سخت گرفت،جایی که سروصدای شادی بچه ها،تماشای بازیشان،بیقراریشان برای هم،وآموزششان لذت را به وجودم تزریق میکرد،ساکت وخلوت بود،آنقدر که صدای پرنده ها هم توی آن سکوت شنیده میشد،خالی وساکت!نکند سرنوشت کودکانمان این باشد؟؟

گویا فعلا هم قرارنیست مهدکودک درش رابروی کودک مشتاق بازی وسراسر هیجان بازکند،مهد کودک آنلاین!!نمیدانم آیا این همه انرژی و تقلا وتلاش با ویدیوهای آنلاین قابل حل است؟این راه حل درستی است؟؟چه کسی جواب آن را میداند.

دلم گرفت.

باور کنید حقیقی ترین شادی،خنده های بچه هاست.خداکند این را ازما دریغ نکنند،کی؟نمیدانم.