نفیسه روشن  می گوید به اتومبیلرانی علاقه زیادی دارد و در وقت های بیکاریم سری به پیست رالی می زنم. او فرزند اول خانواده است و دو برادر کوچکتر از خود دارد.

نفیسه روشن ضیغمی