به گزارش افکارنیوز،

علی مسعودی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - رضا جان تولدت مبارک امیدوارم دوباره به زودی همینجوری بتونم بغلت کنم و با هم عکس بگیریم.

 

علی مسعودی