به گزارش افکارنیوز،

 نیما شعبان نژاد در اینستاگرامش نوشت:

اخبار چهره ها - دشت بهتر است یا دریا یا جنگل یا کویر !؟

 

نیما شعبان نژاد