به گزارش افکارنیوز،

 ترلان پروانه با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - رها: بچه بودم مامانم بهم می گفت گربه سیاه ، اول فک میکردم بخاطر موهامه که سیاهه، بعدا فهمیدم اونم مث بقیه فک میکنه گربه سیاه شومه...

ببخشید مامان...

#فیلم_گربه_سیاه

گربه سیاه