به گزارش افکارنیوز،

پوریا شکیبایی با انتشار این عکس نوشت:

مادر بمان تا پایان نفس‌هام

پ‌ن عکس مربوط به تیٔاتر ‘بلیط تیٔاتر’ است به کارگردانی هایده حایٔری

#مادر

پوریا شکیبایی