به گزارش افکارنیوز،

 علیرضا کمالی با انتشار این عکس نوشت:

یاد ایامى که ویروس نبود!

در کنار رفقا و همکاران درجه یک ویدا جوان، حسین پوریده، یاسین مسعودى.

آبادان یازده٦٠

علیرضا کمالی