به گزارش افکار نیوز، آرش میراحمدی بازیگر طنز تلویزیون با انتشار این عکس نوشت: من و مادرم ...(روح همه ی مادران درگذشته شاد) ...روز جهانی مادر مبارک.

آرش میر احمدی