به گزارش افکارنیوز،

محسن میری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عشق یک مادر همه چیز است این همان چیزی است که کودک را به این دنیا می آورد. این همان چیزی است که کل هستی آنها را شکل می دهد. هنگامی که مادر فرزند خود را در معرض خطر می بیند ، به معنای واقعی کلمه قادر به هر چیزی است. مادران ماشین های فرزندان خود را برداشته و کل سلسله ها را نابود کرده اند. عشق مادر قویترین انرژی شناخته شده برای انسان است. ‌

روز جهانی مادر بر تمام مادران جهان مبارک.

روناک یونسی