به گزارش افکارنیوز،

حجت اشرف‌زاده، خواننده شناخته شده کشور، با انتشار ویدئویی از اجرای زنده خود در اینستاگرام نوشت:

اخبار چهره ها - "دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای می خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می گیرد و هر دانه ی برفی به اشکی نریخته می ماند

سکوت سرشار از سخنان ناگفته ست..

دلتنگ کدام یار؟ کدام عزیزین؟ دعوتش کنید(تگش کنید) اینجا تا باهم جشنی عاشقانه برپاکنیم".

 

.