مهدی کوشکی با انتشار این عکس در پیج اینستاگرام خودش نوشت: قناس باش خودت باش.

مهدی کوشکی