به گزارش افکارنیوز،

اشکان خطیبی، بازیگر و خواننده ایرانی، ابیاتی از سعدی را به همراه تصویری از خود، در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت.

اخبار چهره ها - "ما را همه شب نمی برد خواب

ای خفته روزگار دریاب

در بادیه تشنگان بمردند

وز حله به کوفه می رود آب

ای سخت کمان سست پیمان

این بود وفای عهد اصحاب

سعدی"

 

بسته