به گزارش افکارنیوز،

حسن فتحی، کارگردان سینمای ایران، در اینستاگرامش نوشت:

اخبار چهره ها - "تا به کی در ته دیوار تعلق باشم؟

کوچه خانه بدوشان سبکبار کجاست؟"

 

بسته