به گزارش افکارنیوز،

 نسرین نصرتی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - شازده کوچولو پرسید:

ازکجا بفهمم وابسته شدم؟

روباه جواب داد:

تا وقتی هست نمیفهمی... (اردیبشت۱۳۹۹)

عکس از علی زرنگار عزیز

نسرین نصرتی