زیبا بروفه این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

اخبار چهره ها- چقدر خوشبخت بودم کهتو به دنیا اومدی وچقدر تنهام که نیستی...

تولدت مبارک پیام جانم...

خدایا عشق من را در آغوشت بگیر...

زیبا بروفه