به گزارش افکارنیوز،

غزل شاکری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر!

 

غزل شاکری